การใช้ยาอีลิทริปแทนในการรักษาอาการปวดศรีษะไม่เกรนชนิดเฉียบพลัน

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 / การใช้ยาอีลิทริปแทนในการรักษาอาการปวดศรีษะไม่เกรนชนิดเฉียบพลัน
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 / เมษายน - มิถุนายน 2567 / 143 Views