วารสาร

ข้อมูล 2 รายการ
บุหรี่ชนิดเผาไหม้กับบุหรี่อุ่นไม่เผา
บทบรรณาธิการ

บุหรี่ชนิดเผาไหม้กับบุหรี่อุ่นไม่เผา

สมศักดิ์ เทียมเก่า, สมชัย บวรกิตติ

แพทย์ทั่วไปรู้จักกันดีถึงพิษภัยของ การสูบบุหรี่ยาสูบเผาไหม้ ซึ่งมีสารพิษมากกว่า 7 พันชนิด และ 250 ชนิดเป็นสารก่อโรคร้ายแก่ ผู้สูบ สารพิษที่สำคัญได้แก่ โลหะอาร์เสนิค เบอรีย์ลเลียม โฆรเมียม นิคเฅิล และแคดเมียม ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และสารประกอบอินทรีย์ เอ็น-ไนทรอสอะมีน ที่เป็นสารก่อมะเร็งเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีสารฮัยโดรคาร์บอนมากกว่า 1,200 ชนิด

ตุลาคม - ธันวาคม 2563
เรื่องของจิตวิญญาณ
บทบรรณาธิการ

เรื่องของจิตวิญญาณ

สมศักดิ์ เทียมเก่า

จากติดตามอ่านบทความวิชาการของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ นานหลายปีจวบปัจจุบัน ได้ทราบวิสัยทัศน์ วิทยาศาสตร์ของท่านที่มองเหตุการณ์อะไร เป็นเรื่องราวและนำไปศึกษาสืบค้นให้กระจ่าง หลายเรื่องที่ท่านติดตามเรื่องราวเรื่อยมาเป็น จนบทรายงานน่าสนใจ..

เมษายน - มิถุนายน 2563