วารสาร

ข้อมูล 1 รายการ
น้ำมันพืชในควันกัญชา
Short Article

น้ำมันพืชในควันกัญชา

สมชัย บวรกิตติ

บทความ Phytosterols of Cannabis Smoke ใน J. Agr.Food Chem ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๒๓ ค.ศ.1975 (ปีนี้ ค.ศ. 2021) โดยนักเคมี มหาวิทยาลัย North Carolina State เป็นความรู้ที่แพทย์ไทยควรทราบ เพราะ ปัจจุบันนี้กัญชาได้รับการผ่อนคลายด้านกฎหมายไทย และบทความนี้ยังอ้างว่าสารคล้ายไขมันของพืชเหล่านี้...

เมษายน - มิถุนายน 2565