วารสาร

ข้อมูล 9 รายการ
ความเหมือนที่แตกต่าง Differences in the Face of Similarities
บทปกิณกะ

ความเหมือนที่แตกต่าง Differences in the Face of Similarities

สมชัย บวรกิตติ

มนุษย์เป็นตัวอย่างที่มีความเหมือนเชิงกายวิภาคและมีความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ เช่น บุคลิกภาพ ความคิด การแสดงออกในรูปแบบต่างๆ บุหรี่เป็นอีกตัวอย่างที่มีความเหมือนและความแตกต่างกัน...

เมษายน - มิถุนายน 2566
ผมเป็นโควิด-๑๙ !?
บทปกิณกะ

ผมเป็นโควิด-๑๙ !?

สมชัย บวรกิตติ

ผู้เขียนรู้จักโควิด-๑๙ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากข่าวพบผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัสหลายราย ที่นครวูฮัน มณฑลหูเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชน จีนในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ก็สนใจติดตามเรื่อยมา และเขียนบทความหลายตอนลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจตามลำดับเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้อง...

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
การพัฒนาเครือข่ายโรคลมชัก
บทปกิณกะ

การพัฒนาเครือข่ายโรคลมชัก

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคลมชักเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่งทางระบบ ประสาท ความชุกพบประมาณ 7.2 ต่อประชากร 1,000 คน ผู้ป่วยโรคลมชักต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งจากตัวโรคเอง การเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของประชาชน ทั่วไปที่มีต่อผู้ป่วยและต่อโรคลมชัก ส่งผลให้ผู้ป่วยมี คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับคนทั่วไป

กรกฎาคม - กันยายน 2565
สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง
บทปกิณกะ

สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง

ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ยังพบว่าเป็น ปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย จากฐานข้อมูลของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าอุบัติการณ์ ผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป...

กรกฎาคม - กันยายน 2565
จิตเวชศาสตร์การเดินทาง
บทปกิณกะ

จิตเวชศาสตร์การเดินทาง

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร,สมชัย บวรกิตติ

ความเจริญด้านคมนาคมและการสื่อสารได้รุด หน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมนุษย์สามารถเดินทางรอบ โลกได้ใน ๑ วัน ไม่ใช่ ๘๐ วันเหมือนนิยายของจูลล์ เวิลล์ อีกต่อไปนักดำน้ำก็สามารถบินสู่เกาะมัลดีฟเพื่อดำน้ำดู ปะการังและดำน้ำลึก แล้วบินกลับบ้านได้อย่างรวดเร็ว ช่วงสุดสัปดาห์ ปัจจุบันการเดินทางไม่ได้จำกัดอยู่ที่การ ท่องเที่ยว...

เมษายน - มิถุนายน 2565
ครูต้นแบบ
บทปกิณกะ

ครูต้นแบบ

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ผมทำงานเป็นอาจารย์แพทย์มาตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลา 28 ปี และถ้านับถอย หลังตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ปี 2527 และฝึกอบรมเป็นอายุรแพทย์ตั้งแต่ปี 2533 ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายที่ทำให้ผมเป็นผมได้ ในทุกวันนี้ คณะแพทย์ มข. คือ สถาบันที่บ่มเพาะแพทย์ จำนวนมากออกไปรับใช้สังคม ดูแลสุขภาพคนไทยทั่วทั้ง ประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสาน

เมษายน - มิถุนายน 2565
ข่าวสด PM2.5
บทปกิณกะ

ข่าวสด PM2.5

สมชัย บวรกิตติ

ปรากฏการณ์ PM2.5 ในประเทศไทย เงียบไป เกือบปี เป็นเหตุการณ์จริง บางท่านอาจจะอ้างว่าการ ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-๒๐๑๙ เข้ามาแซง แต่ข้อ เท็จจริงอยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมลภาวะอากาศ ที่ ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ใม่ใช่ทำบ้าง หยุดบ้างตามอัธยาศัย

เมษายน - มิถุนายน 2565
ฝุ่นอนุภาคกับสุขภาพนักท่องเที่ยว
บทปกิณกะ

ฝุ่นอนุภาคกับสุขภาพนักท่องเที่ยว

สมชัย บวรกิตติ

อากาศหายใจที่มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอให้ มนุษย์ดำเนินชีวิตได้ตามปรกติเป็นปัจจัยสำคัญในการ ดำรงชีพ แต่ในสถานภาพปัจจุบัน โอกาสที่มนุษย์จะ หายใจอากาศที่แม้จะมีออกซิเจนเพียงพอ แต่ปราศจาก สิ่งปนเปื้อนนั้นเป็นไปไม่ได้ นอกจากจะอยู่ในห้องปรับ อากาศพิเศษที่ทำไว้สำหรับผู้ป่วยบางโรค เนื่องจากใน บรรยากาศทั่วไปมีสิ่งปนเปื้อนเพิ่มมากขึ้นตามอารยธรรม ของมนุษย์อัจฉริยะ

เมษายน - มิถุนายน 2565
ประโยชน์ของนิโคทีน
บทปกิณกะ

ประโยชน์ของนิโคทีน

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร, สมชัย บวรกิตติ

นักประสาทวิทยาศาสตร์รู้ดีว่านิโคทีนเป็น สารเสพติดรุนแรง แหล่งธรรมชาติที่สำคัญอยู่ใน ใบยาสูบ นิโคทีนเป็นสารต้นเหตุที่ทำให้คนเสพติด บุหรี่ ทียากจะปลดได้ การติดบุหรี่เป็นปัญหาระดับ โลกที่ทำให้เกิดการสูญเสียด้านต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตามสารอื่นในสูบบุหรี่นอกเหนือจาก นิโคทีนกมีส่วนสำคัญในการก่อโรคเช่นกันและ มากกว่าด้วยซ้ำ

ตุลาคม - ธันวาคม 2563