วารสาร

ข้อมูล 4 รายการ
Cerebral Venous Thrombosis
Image Quiz

Cerebral Venous Thrombosis

วรินทร พุทธรักษ์

ผู้ป่วยหญิงอายุ 46 ปี มาด้วยอาการปวดศีรษะตุ๊บๆ ที่ท้ายทอยด้านขวา ร่วมกับมีคลื่นไส้ อาเจียน ต่อมามีอาการชัก ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ตรวจ MRI-brain...

เมษายน - มิถุนายน 2564
Cerebral Toxoplasmosis
Image Quiz

Cerebral Toxoplasmosis

วรินทร พุทธรักษ์

ผู้ป่วยชาย อายุ 29 ปี เป็น HIV –positive มาด้วยอาการ ปวดศีรษะ ชักเกร็งกระตุก ได้รับ การส่งตรวจภาพรังสีวินิจฉัยเอ็มอาร์ไอ...

มกราคม - มีนาคม 2564
Masticator Space Abscess
Image Quiz

Masticator Space Abscess

วรินทร พุทธรักษ์

ผู้ป่วยชายอายุ 85 ปี มีโรคเบาหวานและ ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดี มาด้วยอาการใบหน้าซีก ซ้ายบวม อ้าปากไม่ค่อยได้ มีไข้ ได้รับการตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณใบหน้า

มกราคม - มีนาคม 2563
Rapid Progressive Dementia
Image Quiz

Rapid Progressive Dementia

วรินทร พุทธรักษ์

ผู้ป่วยหญิง อายุ 55 ปีมาด้วย rapid progressive dementia ใน 4 เดือน โดยแรกเริ่มด้วย depressive feature ต่อมามี sleep disturbance และ myoclonic jerks ร่วมกับ ataxia ได้รับการตรวจ MRI

ตุลาคม - ธันวาคม 2562