วารสาร

ข้อมูล 1 รายการ
Neurosciences on Face Book
Neurosci IT Zone

Neurosciences on Face Book

สุภาพร มัชฌิมะปุระ

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้ IT zone จะขอแนะนำ face book ที่เกี่ยวข้องกับ neurosciences มาให้ รู้จักกันค่ะ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้ smart phone กันและแทบจะไม่มีใครไม่รู้จัก face book ในยุค ที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัว การหาความ บันเทิงและเพื่อเสาะแสวงหาความรู้สามารถทำได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส อยู่ที่ไหน เวลาใดก็สามารถ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา

มกราคม - มีนาคม 2563