วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

North-Eastern Thai Journal of Neuroscience Volume 18 No. 1

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 / มกราคม - มีนาคม 2566 / 349 Views
Keywords/คำสำคัญ :
สารบัญ/Table of Contents
บทความพิเศษ
Obituary: Dr. Athasit Vejjajiva and I (1952-2023)
Emeritus Professor Dr. Somchai Bovornkitti
Original Article
คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิลาวัลย์ วีระอาชากุล, รัชนีกร เสียงวังเวง, ศุภโชติ อุไรฤกษ์กุล, มนัสวี อรรถวรรธน, ศุภณัฐ วีระอาชากุล
Topic Review
Common Frustration in Emergency Neurological Conditions
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นานาสาระ
Task Shifting หรือ การมอบหมายงานตามความสามารถ
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นานาสาระ
ความในใจของแพทย์ พยาบาล
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นานาสาระ
บัตรทองเพิ่มบริการ "เภสัชกรรมปฐมภูมิ"
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นานาสาระ
ผู้ป่วยแออัด รอนาน แก้ไขอย่างไร
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นานาสาระ
การลดภาระงานด้วยการรับยาต่อเนื่อง
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า